škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Tvůj čas je omezen. Proto ho neztrácej tím, že budeš žít život někoho jiného. (Steve Jobs)

Mateřská škola

Aktivity a kroužky MŠ ve školním roce 2023/2024

Aktivity a kroužky MŠ ve školním roce 2023/2024

  • Divadlo v mateřské škole

    Každý první pátek v měsíci
  • Angličtina

   Pouze pro předškolní děti s Bc. Adélou Drtinovou (čtvrtek 12:00–13:00 hodin)

  • Brousek pro tvůj jazýček

   Pouze pro předškolní děti s Bc. Adélou Drtinovou (úterý 8:30–9:30 hodin)

  • Jóga
   S Janou Pastyříkovou (čtvrtek 15:30–16:30 hodin)

Keramika

   S Bc. Janou Dvořákovou (pondělí 12:30–13:30 hodin – Stromky)

                                         (středa 12:30–13:30 hodin – Stromky, Sluníčka)


   S Irenou Žilkovou (úterý 12:00–13:00 hodin – Rybičky)

Šikovné ruce

   S Veronikou Němečkovou (pondělí 12:00–13:00 hodin, 13:00–14:00 hodin – 2 skupiny)

Prostreno1 2020

 

Cirkusárium

V pátek 4. června k nám po dlouhé pauze opět zavítalo divadélko. Všichni se už od rána těšili. Po svačince jsme se sešli na zahradě naší mateřinky. Počasí nám přálo, bylo krásně. Děti shlédly představení CIRKUSÁRIUM. Tři krátké pohádky o velrybě, která si nečistila zuby. O lišce, která se nemohla najíst, protože měla dlouhé drápky a o kouzelném hadovi. Děti se přesvědčily o tom, že je důležité dodržovat základní hygienu a dobře pečovat o své zoubky. Nakonec si společně s paní herečkou zahrály na cirkus. Představení se všem líbilo a společně budeme doufat, že si příští rok divadla užijeme více.

Cirkusarium 2021