škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Žhavé zprávy ze ZŠ

Podpora distanční výuky

V rubrice Odkazovník se snažíme vytvořit kolekci online aplikací s okamžitou zpětnou vazbou, na které se odkazují učitelé při procvičování probrané látky.

Pozor změna nařízení!

od zítra, tj. 10. 9. 2020, celostátně platí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorech. Bližší informace o případných výjimkách zatím nejsou zveřejněny. 
Všichni žáci proto musí mít už při vstupu do budovy školy nasazenou ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor). Zároveň Vás prosíme, aby každý žák měl u sebe minimálně jednu náhradní roušku, děti navštěvující školní družinu pak alespoň dvě náhradní roušky. 
Bude-li školám udělena výjimka k nošení roušek během výuky ve třídách, při tělesné výchově apod., budou o této skutečnosti žáky informovat učitelé na začátku zítřejšího vyučování. 
Děkujeme za respektování tohoto vládního nařízení.