škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Udělej první krok s vírou. Nemusíš vidět celé schodiště, jen udělej první krok. (Martin Luther King Jr.)

Žhavé zprávy ze ZŠ

S mapou po lese

Děkujeme OK Střelka (www.obkta.cz) za bezplatné uspořádání závodů v orientačním běhu. Zájemci o tento sport se mohou na sportovní klub obrátit. Roční členské příspěvky jsou ve výši 200 Kč. Výsledky dvojic odbrží do týdne třídní učitel.

Členské příspěvky Spolku přátel školy Chotoviny

Spolek přátel školy Chotoviny zve všechny rodiče na členskou schůzi, která se uskuteční v rámci plenárního zasedání ZŠ a MŠ Chotoviny v kulturním domě v úterý 25. září 2018 od 16.30 hodin. Členové spolku budou informováni o činnosti a hospodaření spolku a proběhne hlasování o novém složení a vedení výboru spolku. Hlasovací právo má každý, kdo zaplatí členský příspěvek ve výši 150 Kč za jedno dítě nebo 200 Kč za dvě a více dětí ve škole. Dále má hlasovací právo každý, kdo zaplatí členský příspěvek ve výši 150 Kč bez ohledu na to, zda má či nemá dítě školou povinné. Členské příspěvky jsou využívány na financování dětských akcí pořádaných spolkem a na příspěvky pro žáky ZŠ a MŠ (příspěvek na školní výlet/divadlo, pastelkovné pro prvňáčky, pomůcky pro školní družinu, exkurze apod.). Členský příspěvek lze zaplatit před začátkem plenárního zasedání v kulturním domě (od 16 hodin) nebo do 31. října 2018 u Bc. Yvony Kaňové ve školní družině (vždy od 6.30 do 7.40 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin). Děkujeme, že nám pomáhate podporovat naše děti.