škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují. (Karel Havlíček Borovský)

Žhavé zprávy ze ZŠ

Prosba

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás požádat, abyste k parkování Vašeho vozidla použili parkoviště před KD místo ulice Osvobození před školou. Nyní, když je u krajnice sníh, parkující auto zasahuje do vozovky a prostor před školou se stává nebezpečným pro naše děti. Vrstva sněhu na vozovce také nepřispívá k rychlé reakci projíždějícího automobilu. 
Děkuji.
Mgr. Petr Havlík

Podklady pro jednání Školské rady

Na minulém zasedání Školské rady byla vznesena námitka, že škola neefektivně vynakládá prostředky vybírané od rodičů. Pro jednání Školské rady dne 4. prosince 2018 byly proto vypracovány následující dokumenty, se kterými se může seznámit i široká školní veřejnost. Akce školy a družiny pořádané mimo pravidelný rozvrh a náklady vybírané od rodičů. Sumář nákladů vybíraných od rodičů na pracovní sešity, sešity, výtvarné a pracovní potřeby, exkurze a výlety vybraných v minulém školním roce 2017/2018. Je připojen i ceník použitých pracovních sešitů.