škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. (Karel Havlíček Borovský)

Žhavé zprávy ze ZŠ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20

Termín: 5. dubna 2019

Čas: od 14:00 do 18:00 hodin

Místo: Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor, Chotoviny, Osvobození 47

budova 1. stupně, 1. patro

Podrobnosti k Vyhlášení zápisu naleznete zde.

Podklady pro jednání Školské rady

Na minulém zasedání Školské rady byla vznesena námitka, že škola neefektivně vynakládá prostředky vybírané od rodičů. Pro jednání Školské rady dne 4. prosince 2018 byly proto vypracovány následující dokumenty, se kterými se může seznámit i široká školní veřejnost. Akce školy a družiny pořádané mimo pravidelný rozvrh a náklady vybírané od rodičů. Sumář nákladů vybíraných od rodičů na pracovní sešity, sešity, výtvarné a pracovní potřeby, exkurze a výlety vybraných v minulém školním roce 2017/2018. Je připojen i ceník použitých pracovních sešitů.