škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Aktivity a kroužky MŠ ve školním roce 2018/2019

• Divadlo v mateřské škole

Každý první pátek v měsíci

• S flétničkou za písničkou

Pokročilí s Danou Strejcovou (čtvrtek 12:15 – 13:15 hodin)

• Logopedie

Pouze pro předškolní děti s Janou Zrzaveckou (pondělí 7:30 – 10:00 hodin)

• Angličtina

Pouze pro předškolní děti s Bc. Adélou Drtinovou (úterý 12:30 – 13:30 hodin)

• Keramika

S Janou Pastyříkovou (středa 12:30 – 13:30 hodin – Rybičky a předškoláci ze Sluníček)

S Mgr. Lenkou Veselou (středa 12:30 – 13:30 hodin – Stromky 1. skupina)

S Irenou Žilkovou (čtvrtek 12:30 – 13:30 hodin – Stromky 2. skupina a Rybičky)

• Cvičení dětí

S Janou Pastyříkovou a s Hanou Šlapákovou (úterý 16:00 – 17:00 hodin)

• Zpívánky

S Nikolou Koblihovou (pondělí 16:00 – 17:00 hodin)

• Šikovné ruce

S Veronikou Němečkovou

(pondělí

12:00 – 13:00 hodin 1. skupina

13:00 – 14:00 hodin 2. skupina

14:00 – 15:00 hodin 3. skupina)