škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Aktivity a kroužky MŠ ve školním roce 2019/2020

  • Divadlo v mateřské škole
Každý první pátek v měsíci

• Logopedie

Pouze pro předškolní děti s Janou Zrzaveckou (pondělí 7:30–10:00 hodin)

• Angličtina

Pouze pro předškolní děti s Bc. Adélou Drtinovou (úterý 12:30–13:30 hodin)

• Keramika

S Janou Pastyříkovou (středa 12:15–13:15 hodin – Stromky)

S Mgr. Lenkou Veselou (středa 12:15–13:15 hodin – Stromky a Rybičky)

S Irenou Žilkovou (čtvrtek 12:30–13:30 hodin – Rybičky)

• Šikovné ruce

S Veronikou Němečkovou (pondělí 12:15–13:15 hodin – Stromky a Rybičky)