škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. (Karel Havlíček Borovský)

Aktivity a kroužky MŠ ve školním roce 2020/2021

• Divadlo v mateřské škole

Každý první pátek v měsíci

• Logopedie

Pouze pro předškolní děti s Mgr. Natašou Havlíkovou (pondělí 10:00–11:30 hodin)

• Angličtina

Pouze pro předškolní děti s Bc. Adélou Drtinovou (úterý 12:15–13:15 hodin)

• Keramika

S Janou Pastyříkovou (středa 12:15–13:15 hodin, 13:15–14:15 hodin – Rybičky 2 skupiny)

S Bc. Janou Dvořákovou (čtvrtek 12:15–13:15 hodin – Sluníčka a Stromky)

S Irenou Žilkovou (čtvrtek 12:15–13:15 hodin – Stromky)

• Šikovné ruce

S Veronikou Němečkovou (pondělí 12:15–13:15 hodin, 13:15–14:15 hodin – 2 skupiny)

woodenheart