škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. (John Stuart Mill)

Mateřská škola

Hledání kouzelného klíče

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 v podvečer se v budově ZŠ Chotoviny konala netradiční akce. Paní učitelky Jana Dvořáková a Lenka Veselá ve spolupráci s paní učitelkou  Natašou Havlíkovou připravily pro děti ze třídy Stromků večerní cestu školou s úkoly. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Každou skupinu doprovázela jedna paní učitelka z MŠ a děti z páté třídy, které byly převlečeny za pohádkové bytosti. Po splnění všech úkolů získali předškoláci dílky k sestavení puzzle, ze kterého zjistili, ve které třídě se druhý den bude konat zápis do ZŠ. Děti odemkly kouzelným klíčem dveře a vešly do třídy, kde na ně čekala paní učitelka Nataša Havlíková. Ta děti mile přivítala a slavnostně jim předala pamětní listy a medaile.

MagicKey2016