škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

O líném Čiperovi

Prvního října přijelo do naší mateřské školy divadlo Kolem a zahrálo nám pohádku O líném Čiperovi. Čiperovi dal do vínku kmotr Smutek lenost, ale kmotr Radost mu lenost přisoudil jen do osmnácti let a pak mu osudem určil, že bude čiperný a velmi pracovitý. A jak už to v pohádkách bývá i v této vše dobře dopadlo.

O linem Ciperovi 2019