škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

Do knihovny za pohádkou

Čas dlouhých večerů, čas pohádek je název tematického bloku, který nás ve třídě Rybiček provází poslední dva týdny, a proto jsme se rozhodli navštívit místní obecní knihovnu. Přivítala nás milá paní knihovnice, ukázala nám prostory knihovny a seznámila nás s pravidly půjčování knih. Děti si vyslechly Popletenou pohádku a poznávaly, které dvě pohádky autor spletl dohromady. Po pohádce měly možnost si půjčit a prohlédnout knihy dle svého výběru, skládat puzzle a vyrobit si záložku. Byl to pro nás všechny příjemně strávený čas a pro někoho možná i inspirace, jak je možné trávit volný čas a navštěvovat knihovnu s rodiči pravidelně.

Knihovna rybicky 2018a

Knihovna rybicky 2018b