škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu. (Antoine de Saint Exupéry)

Do knihovny za pohádkou

Čas dlouhých večerů, čas pohádek je název tematického bloku, který nás ve třídě Rybiček provází poslední dva týdny, a proto jsme se rozhodli navštívit místní obecní knihovnu. Přivítala nás milá paní knihovnice, ukázala nám prostory knihovny a seznámila nás s pravidly půjčování knih. Děti si vyslechly Popletenou pohádku a poznávaly, které dvě pohádky autor spletl dohromady. Po pohádce měly možnost si půjčit a prohlédnout knihy dle svého výběru, skládat puzzle a vyrobit si záložku. Byl to pro nás všechny příjemně strávený čas a pro někoho možná i inspirace, jak je možné trávit volný čas a navštěvovat knihovnu s rodiči pravidelně.

Knihovna rybicky 2018a

Knihovna rybicky 2018b