škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Skoč, křídla roztáhneš cestou. (Ray Bradbury)

Organizace výuky 2023/2024

Zde najdete informace o časovém rozvržení a personálním zajištění výuky na naší škole.


Škola se ráno otevírá v 7,40 hodin. Žáci mohou využít ranní družiny, která pracuje již od 6,30 do 7,40 hodin. Vyučování začíná v 8,00 a končí v 15,00 hodin. Odpolední družina pracuje od 11,35 do 16,00 hodin. Spojení na vychovatelky najdete pod Kontakty. Přihlášku do školní družiny stahujte v navigaci pod názvem Ke stažení.

Rozvržení výuky

Vyučovací hodina Přestávka Od Do
1. hodina 8,00 8,45
1. přestávka 8,45 8,55
2. hodina 8,55 9,40
2. přestávka 9,40 9,55
3. hodina 9,55 10,40
3. přestávka 10,40 10,50
4. hodina 10,50 11,35
4. přestávka 11,35 11,45
5. hodina 11,45 12,30
5. přestávka 12,30 12,35
6. hodina 12,35 13,20
6. přestávka 13,20 13,25
7. hodina 13,25 14,10
7. přestávka 14,10 14,15
8. hodina 14,15 15,00


Pedagogický sbor

Ročník Třídní učitelé
1. A třída Mgr. Vladimíra Martínková
1. B třída Mgr. Iva Stradová
2. A třída Mgr. Alena Elhenická
2. B třída Mgr. Martina Merxbauerová
3. třída Mgr.Miluše Fürbachová
4. třída Mgr. Hana Čechtická
5. A třída Mgr. Irena Bětíková
5. B třída Mgr. Jitka Kuchařová
   
6. třída Mgr. Simona Šebestová Ph.D.
7.  třída Mgr. Miroslava Honzová
8. třída  Mgr. Irena Miloschewitschová
9. A třída Mgr. Pavel Kolář
9. B třída Mgr. Jana Němečková

Organizační struktura

Ředitelka školy Mgr. Martina Sochůrková
Zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Kopečková
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Dagmar Havlíková
  Mgr. Jiří Honza
  Mgr. Věra Jirmusová
Pedagogické/Školní asistentky Bc. Markéta Cimbulková
  Martina Mendelová
  Marie Orlová
 
Školní družina Vychovatelé/ky
1. oddělení Bc. Markéta Cimbulková
2. oddělení Mgr. Patrik Elhenický
3. oddělení Bc. Yvona Kaňová
4. oddělení Martina Mendelová

 Metodici

Funkce Pověřený učitel
Výchovný poradce Mgr. Irena Bětíková
Koordinátor sociálně-patologických jevů Mgr. Martina Sochůrková
Koordinátor ICT Mgr. Jiří Honza
Koordinátor ŠVP Mgr. Martina Sochůrková
Koordinátor EVVO Mgr. Irena Miloschewitschová
Koordinátor dopravní výchovy Mgr. Irena Bětíková


Muška jenom zlatá!