škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Organizace výuky 2018/2019

Zde najdete informace o časovém rozvržení a personálním zajištění výuky na naší škole.


Škola se ráno otevírá v 7,40 hodin. Žáci mohou využít ranní družiny, která pracuje již od 6,30 do 7,40 hodin. Vyučování začíná v 8,00 a končí v 15,00 hodin. Odpolední družina pracuje od 11,35 do 16,00 hodin. Spojení na vychovatelky najdete pod Kontakty. Přihlášku do školní družiny stahujte v navigaci pod názvem Ke stažení.

Rozvrh hodin 2018/2019

Rozvržení výuky

Vyučovací hodina Přestávka Od Do
1. hodina 8,00 8,45
1. přestávka 8,45 8,55
2. hodina 8,55 9,40
2. přestávka 9,40 9,55
3. hodina 9,55 10,40
3. přestávka 10,40 10,50
4. hodina 10,50 11,35
4. přestávka 11,35 11,45
5. hodina 11,45 12,30
5. přestávka 12,30 12,35
6. hodina 12,35 13,20
6. přestávka 13,20 13,25
7. hodina 13,25 14,10
7. přestávka 14,10 14,15
8. hodina 14,15 15,00


Pedagogický sbor

Ročník Třídní učitelé
1. třída Mgr. Vladimíra Martínková
2. třída Mgr. Jarmila Bartoňová
3. třída Mgr. Alena Elhenická
4. A třída Mgr. Miluše Fürbachová
4. B třída Mgr. Hana Čechtická
5. třída Mgr. Irena Bětíková
   
6. třída Mgr. Miroslava Honzová
7. třída Mgr. Irena Miloschewitschová
8. třída Mgr. Jana Němečková
9. třída Mgr. Jiří Honza

Organizační struktura

Ředitel školy Mgr. Petr Havlík
Zástupce ředitele Mgr. Martina Sochůrková
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Dagmar Havlíková
  Mgr. Jitka Kuchařová
  Mgr. Eva Špičková
Pedagogické/Školní asistentky Jana Anaya
  Bc. Markéta Cimbulková
  Martina Mendelová
  Marie Orlová
  Irena Zátopková
  Renata Zázvorková
 
Školní družina Vychovatelé/ky
1. oddělení Mgr. Patrik Elhenický
2. oddělení Bc. Yvona Kaňová
3. oddělení Bc. Markéta Cimbulková
4. oddělení Martina Mendelová

 Metodici

Funkce Pověřený učitel
Výchovný poradce Mgr. Irena Bětíková
Koordinátor sociálně-patologických jevů Mgr. Martina Sochůrková
Koordinátor ICT Mgr. Jiří Honza
Koordinátor ŠVP Mgr. Martina Sochůrková
Koordinátor EVVO Mgr. Irena Miloschewitschová
Koordinátor dopravní výchovy Mgr. Irena Bětíková


Muška jenom zlatá!