škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují. (Karel Havlíček Borovský)

ZŠ Chotoviny - Učme se novým způsobem!

Logolink EU

Název projektu: ZŠ Chotoviny – Učme se novým způsobem!
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0224
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs
Datum zahájení realizace projektu: 1.7. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015
Rozpočet projektu: 437 814,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

šablona č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Počet šablon 4
Výše dotace na 1 šablonu 56 756 Kč
Rozpočet projektu: 227 024 Kč

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Popis realizace klíčové aktivity:

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen:

  • povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu),
  • nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

šablona č. 3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Počet šablon 5
Výše dotace na 1 šablonu 42 158 Kč
Rozpočet projektu: 210 790 Kč

Cíle realizace klíčové aktivity:

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

více viz. Německé školství - poznatky ze stínování