škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Naučil jsem se být šťastný tím, že jsem své touhy omezoval, místo abych je uspokojoval. (John Stuart Mill)

ZŠ Chotoviny - Učme se novým způsobem!

Logolink EU

Název projektu: ZŠ Chotoviny – Učme se novým způsobem!
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0224
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs
Datum zahájení realizace projektu: 1.7. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015
Rozpočet projektu: 437 814,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

šablona č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Počet šablon 4
Výše dotace na 1 šablonu 56 756 Kč
Rozpočet projektu: 227 024 Kč

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Popis realizace klíčové aktivity:

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen:

  • povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu),
  • nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

šablona č. 3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Počet šablon 5
Výše dotace na 1 šablonu 42 158 Kč
Rozpočet projektu: 210 790 Kč

Cíle realizace klíčové aktivity:

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

více viz. Německé školství - poznatky ze stínování