škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Udělej první krok s vírou. Nemusíš vidět celé schodiště, jen udělej první krok. (Martin Luther King Jr.)

První zasedání MŠR v tomto školním roce

Zvolení zástupci Malé školské rady, které zvolily děti od čtvrté do deváté třídy, se sešli na svém prvním zasedání dne 31. října 2023 v 7.15 hodin. Schůze se konala ve třídě 9. B. První úkol byl zvolit si svého předsedu a místopředsedu. Předsedou se letos stala Ema Kromková ze sedmé třídy a místopředsedou se stal František Nečas z třídy osmé. Druhým úkolem bylo vymyslet, jak by se dalo předcházet plýtvání jídlem, aby děti venku nepohazovaly ovoce, které dostanou v jídelně k obědu.                                        

Předsedkyně MŠR Ema Kromková

lunch web