škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. (Theodore Roosevelt)

Podpora rodin

PODPORA RODIN V NEPŘÍZNIVÉ FINANČNÍ SITUACI

 BEZPLATNÉ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor je zařazena do dotačního programu JčK OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI.
 • Děti a žáci mohou do programu vstupovat průběžně od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.
 • Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Rodiče/zákonní zástupci podávají žádost  o příspěvek na školní stravování  prostřednictvím portálu Obědy pro jihočeské děti.
 • Více informací na https://obedy.kraj-jihocesky.cz

ÚHRADA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A LVVZ

 • ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor je zařazena do programu JčK POMÁHÁME S KROUŽKY PRO JIHOČESKÉ DĚTI.
 • Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji.
 • Příspěvek ve výši 4 000 Kč lze čerpat na zájmové kroužky nebo LVVZ organizované naší školou. (Rodiče mohou část příspěvku čerpat zároveň na zájmové aktivity svých dětí u jiných organizací zapojených v programu.)
 • Příspěvek může čerpat rodina, v níž je ke dni registrace dítěte: pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
 • Rodiče/zákonní zástupci podávají žádost  o příspěvek na aktivity svých dětí  prostřednictvím portálu Kroužky pro Jihočechy.
 • Více informací na https://krouzkyprojihocechy.cz