škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickouVíte že...

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují. (Karel Havlíček Borovský)

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/19

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTOVINY, OKRES TÁBOR
 
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Školní rok: 2018/2019

  • Přihlášku do zájmového kroužku je žák povinen odevzdat svému třídnímu učiteli nejpozději v pátek 7. 9. 2018.
  • Poplatek za kroužek za 1. pololetí je třeba uhradit nejpozději do 31. 10. 2018 bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři zástupce ředitele v době pokladních hodin.
  • Zájmový kroužek bude probíhat od října do května, pokud se přihlásí alespoň deset žáků.
 
Název

Vedoucí

Termín

Poplatek

Dramatický kroužek

pro 2. - 8. třídu

Y. Kaňová

úterý

od 15,00 do 16,00

100 Kč

Florbal dívky

pro 5. – 9. třídu

I. Miloschewitchová

čtvrtek

od 15,00 do 16,00

100 Kč

Florbal chlapci

pro 1. – 2. třídu

P. Havlík

pátek

od 12,00 do 13,00

100 Kč

Florbal chlapci

pro 3. – 5. třídu

P. Havlík

pátek

od 13,00 do 14,00

100 Kč

Florbal chlapci

pro II. stupeň

P. Havlík

pátek

od 14,00 do 15,00

100 Kč

Keramika

I. Bětíková

úterý

od 14,00 do 16,00

240 Kč

Keramika

N. Koblihová

čtvrtek

od 13,00 do 15,00

240 Kč

Odznak zdatnosti, desetiboj pro 3. – 9. třídu

P. Elhenický

středa

od 15,00 do 16,00

100 Kč

Sborový zpěv

pro I. stupeň

M. Honzová

pondělí

od 13,00 do 14,00

100 Kč

Sborový zpěv

pro II. stupeň

M. Honzová

pondělí

od 14,00 do 15,00

100 Kč

Sportovní kroužek

pro I. stupeň

M. Fürbachová

pondělí

od 14,00 do 15,00

100 Kč

Taneční a pohybové hry pro I. stupeň

J. Anaya

úterý

od 16,00 do 17,00

100 Kč

Turistický kroužek

J. Anaya

pondělí

od 15,00 do 17,00

100 Kč


Keramika probíhá jednou za 14 dní.

Turistický kroužek probíhá jednou za 14 dní. V průběhu školního roku mohou být po dohodě s rodiči přihlášených žáků pondělní pěší výlety doplněny o sobotní výlet, který by byl časově náročnější. Případné jízdné si žáci hradí sami.