škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Nákupy pomůcek prostřednictvím školy

Pracovní sešity

Vzhledem k tomu, že naše škola vyučuje podle nejmodernějších učebnic, které jako nedílnou součást vyžadují i pracovní sešity, musíme tyto sešity nakupovat a při hodinách s nimi pracovat. Podle platné legislativy škola tyto náklady hradí, pokud se nedohodne s rodiči jinak. Proto bych chtěl zákonné zástupce žáků (rodiče) požádat o zvážení, zda by tuto částku neuhradili a tím by svým dětem usnadnili školní práci, sešity by mohly použít tak, jak autor zamýšlel, a zůstaly by majetkem žáků i po ukončení školního roku včetně pomůcek (shrnutí gramatiky, probrané látky atd.), které obsahují. Bližší informace podají učitelé na třídních schůzkách. Přesnou cenu vzhledem k množstevním slevám nelze dopředu určit.

Výtvarné potřeby

Škola vytvoří minimální seznam potřeb pro výtvarnou výchovu společnou pro všechny třídy daného stupně. Pokud si zákonný zástupce vybere nákup prostřednictvím školy, škola objedná výtvarné potřeby pro žáka a po nákupu vyčíslí cenu bez rabatu, kterou bude po rodičích požadovat. Výhodou společného nákupu je množstevní sleva, která bude rozpočítána každému žákovi. V případě potřeby pak vyučující výtvarné výchovy podle svého zaměření a tematického plánu ročníku mohou požádat zákonného zástupce žáka o nákup dalších pomůcek nad minimální seznam, který je společný pro všechny ročníky. Cenu dopředu vzhledem k množstevním slevám nelze určit. Pokud si zákonný zástupce žáka nevybere tuto službu, bude mu předán seznam výtvarných potřeb a jejich nákup bude plně v jeho režii.

Sešity

Vyučující školy dají požadavky na sešity pro daný předmět (sešit 520, sešit 440 apod.).  Škola pro danou třídu tyto požadavky sumarizuje. Pak škola nabídne zákonnému zástupci žáka společný nákup těchto sešitů s výhodou množstevní slevy při větším objemu. Pokud si zákonný zástupce žáka vybere společný nákup, bude žákovi předán balíček sešitů na školní rok proti uhrazení částky za nákup (v nákupní ceně školy včetně slevy). Cenu dopředu vzhledem k množstevním slevám nelze určit. Pokud si zákonný zástupce žáka nevybere tuto službu, bude mu předán seznam sešitů a jejich nákup bude plně v jeho režii.