škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Důsledky paragrafu 31 školského zákona pro školní praxi

Novelizace školského zákona (561/04 Sb.) k 1. 9. 2017 přinesla i změnu paragrafu § 31. Ten řediteli ukládá, že některé přestupky proti školnímu řádu musí neprodleně oznámit státnímu zastupitelství a OSPOD.

Dále uvádím materiál MŠMT:

Níže jsou příkladmo uvedena jednání, která mají vždy intenzitu „zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem“. Tato jednání, která se odehrála, nebo by se mohla odehrát i ve škole, v některých případech dosahují i intenzity trestného činu nebo činu jinak trestného. Jedná se tedy o ty případy, kdy ředitel vždy musí věc oznámit OSPOD a státnímu zastupitelství. Mohou však existovat i případy nižší intenzity, které ještě spadají pod pojem zvláště závažné porušení školského zákona, přestože nedosahují trestněprávní roviny. Každý případ je nutné posuzovat jednotlivě. V pochybnostech je vhodnější případ oznámit.

Příklady: (Pozn.: Situace mimo školu, které škola neřeší. Pokud by se něco obdobného stalo ve škole nutno postupovat oznámením státnímu zastupitelství a OSPOD)

V obci XY na ulici XY v areálu Základní školy XY dne 27. 6. 2011 v době od 10.30 hodin do 11.30 hodin po předchozím vzájemné slovním napadání, které měl vyprovokovat, nejprve štípáním do rukou poškozené a vulgárními nadávkami napadl poškozenou nezletilou MS, nar. X.Y. 1997, kdy poté později zezadu a bez varování přistoupil k poškozené, uchopil ji rukou za vlasy na temeni hlavy a shodil ji na zem, kdy jí pustil až těsně před dopadem na zem, kdy poškozená pádem na podlahu utrpěla otřes mozku a byla hospitalizována v Nemocnici XY od 27. 6. 2011 do 29. 6. 2011 na dětském oddělení,

jednání nezletilého kvalifikováno jako čin jinak trestný jako výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu podle § 21 k § 146 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku.

V obci XY na tréninkovém hřišti v areálu XY v ulici XY dne 20. 9. 2016 v době kolem 14:50 hodin společně na místě veřejnosti přístupném napadli nezletilého LS, nar. X.Y. 2003, a to tak, že jej nejprve nezletilý PČ uchopil zezadu za triko, přidržel si jej a začal jej bít pěstmi do hlavy, hrudníku a břicha, kdy následně se k jeho jednání přidali i nezletilí sourozenci P, načež následně nezletilý PČ poškozeného povalil na zem, kde do něj všichni tři nezletilí kopali, a to do oblasti zad a břicha poškozeného, kdy v tomto jednání ustali až v okamžiku, kdy na místo dorazila hlídka Městské policie XY, kdy poškozený následkem napadení utrpěl pohmoždění břišní stěny, pro které vyhledal lékařské ošetření,

jednání nezletilých PČ a spol. bylo kvalifikováno jako čin jinak trestný jako výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

v obci XY na náměstí XY před budovou základní školy dne 15. 10. 2013 v době okolo 13:00 hodin společně s mladistvou ZP, nar. X.Y. 1998 a mladistvou LP, nar. X.Y. 1998, napadly poškozenou nezletilou AZ, nar. X.Y. 1999, a to tak, že jí nejprve mladistvá ZP nadávala, poté došlo k fyzickému napadení nezletilé AZ, kdy ji rukou do hlavy nejprve uhodila mladistvá LP, poté jí do tváře uhodila nezletilá MR, která se jí i následně opakovaně pokoušela uhodit, nezletilá AZ se tomuto bránila, kdy se obě držely za ruce a kopaly před sebou nohama, poté mladistvá ZP poškozené opětovně nadávala, přičemž v důsledku napadání poškozené tekla krev z nosu a měla triko potřísněné krví,

jednání nezletilé MR a mladistvých ZP a LP bylo kvalifikováno jako čin jinak trestný jako výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

Žákyně 5. třídy ZŠ byla ze strany spolužáka X.Y. vystavována denně šikanování, které se projevovalo slovními vyhrůžkami o zabití, znásilnění, osahávání na intimních partiích těla, a bezdůvodnému tělesnému bití, pěstí do hlavy a do žaludku.

v obci XY v parku na ul. XY dne 15. 7. 2015 v době okolo 20.15 hodin, nejprve osočil poškozeného MF, nar. X.Y.1997, s tím, že ho pomlouvá na sociální síti facebook a následně ho nejméně dvakrát udeřil pravou rukou otevřenou dlaní do oblasti obličeje, poté se snažil poškozenému podkopnout nohy, na což on reagoval tak, že si lehl na zem, kde ho obžalovaný mladistvý FJ nejméně čtyřikrát opětovně udeřil otevřenou dlaní do oblasti hlavy a obličeje, popsaným jednáním nezpůsobil poškozenému MF zranění, při konfliktu mu však zničil displej mobilního telefonu zn. LENOVO A328,

jednání mladistvého FJ kvalifikováno jako provinění výtržnictví podle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku.