škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu. (Antoine de Saint Exupéry)

Ráj v srdci

Každá ztráta jednou přebolí. Ani utrpení J. A. Komenského nebylo zbytečné, protože v jeho šlépějích kráčejí další učitelé. Někteří lidé během svého života vykonali skutky a činy, na které se nezapomíná, a zanechali poselství, ze kterého budou čerpat budoucí generace. Mezi takové osobnosti patří jistě i učitel národů J. A. Komenský. Proto byl náš projekt Ráj v srdci věnován právě jemu.

J. A. Komenský Žáci se nejprve v hodinách češtiny seznámili s jeho životem a dílem. Připomenuli si, že 28. březen, den jeho narození, je svátkem všech učitelů. Dostali za úkol vymyslet přání, které by potěšilo nejen učitele na naší škole, ale i kdekoliv jinde, bez ohledu na národnost či místo působení. Každá třída na II. stupni pak vytvořila jedno veliké přání, které bylo složené právě z tolika přáníček, kolik je dětí v každé třídě. Nejtěžší, ale zároveň i nejpříjemnější úkol děti teprve čekal. Předat svá slova díků těm, se kterými tráví tolik času, právě v den jejich svátku. Většina učitelů reagovala radostně a jistě prominula gratulantům chybičky, za které může jejich věk a nezkušenost. Ale právě z chyb se člověk učí.
A proč právě Ráj v srdci? Inspirovali jsme se Komenského alegorickou skladbou Labyrint světa a ráj srdce, dílem, které patří k vrcholům starší české literatury. Pro poutníka, hlavního hrdinu, je cestou ven z labyrintu světa – přetvářky, bídy, závisti, marnosti, cesta do vlastního nitra, do ráje svého srdce, tedy cesta k Bohu, kde nalézá uspokojení a radost. Proto závěrečnou prací projektu, která na děti ještě čekala, byla úvaha na téma Ráj v srdci. Zamyšlení nad tím, co pro každého z nich znamená ráj v jejich vlastním srdci, kde nebo s kým se cítí nejlépe, bezstarostně, kdy jsou šťastni.
Cílem projektu bylo nejen přiblížit dětem osobnost J. A. Komenského, ale také jeho pedagogické názory a metody, jež jsou živé dodnes. Proč při výuce jazyka nacvičujeme scénky, proč hrajeme divadlo, proč jsou naše učebnice plné obrázků, proč si pouštíme video, proč posloucháme mluvené slovo, proč je důležitá uvědomělá kázeň a proč by měl zdravý duch přebývat v zdravém a zdatném těle?!
Věřím, že si žáci i učitelé připomněli, jak je na křivolaké životní pouti důležitá vzájemná tolerance, pochopení odlišností, vcítění se do druhého a společné hledání štěstí. Jedním z mála, co můžeme ke Komenskému přidat, je partnerský vztah učitele a žáka.

Přání

Úryvky z prací

Ráj v mém srdci mám už tehdy, když se poohlédnu okolo sebe a vidím, že žiji, že dýchám a že mi tluče srdce, protože já miluju život! Moje srdce plesá vždy, když jsem s lidmi, bez kterých bych si život nedokázala představit, které mám nadevše ráda, které respektuji a s kterými bych svůj všechen drahocenný čas ráda prožila. A to je samozřejmě s rodinou a přáteli.

Ráj v srdci pro mě znamená nádherná příroda, kam člověk ještě nevstoupil, kde není znečištěné ovzduší, nepořádek v lesích, kde rybníky jsou plné ryb, lidé vstřícní, milí, nezabíjejí zvířata jen tak pro radost.

Pro mě je ráj v srdci jakákoli naděje! I ta nejmenší možnost, že dokáži to, co chci, je pro mě ráj v srdci a dodává mi to odvahu, sílu a chuť do života.

…a hlavně, že se mí rodiče nehádají, to je v mém srdci ráj, jsem klidná a nemusím myslet na to špatné.

V ráji jsem tehdy, když jsem o samotě v pokoji, mám puštěné rádio a přemýšlím o věcech, které se mi přihodily, nebo sním o věcech, protože bych byla ráda, aby se mi staly. To naplňuje můj ráj v srdci.

Ráj v mém srdci znamená něco, co mám ráda, něco, co mě baví. Mám ráda svoji rodinu a všechno, co k ní patří. Baví mě sport, ať je jakýkoli. Ráj v srdci je, když jsem šťastná.

…další ráj je pro mne moje třída, protože je s ní sranda. Je pro mě zcela ideální, jinou třídu bych nechtěl, je jako moje druhá rodina, i když trochu větší, než obvykle bývá.

Nevím přesně, o čem bych měla mluvit, ale když se cítím jako v ráji, určitě to musí být něco krásného. Můj ráj v mém srdci je, když jsem na svém oblíbeném místě. Další ráj nalézám mezi koňmi. Jsou to božská stvoření. Z koňského hřbetu je opravdu nejkrásnější pohled na svět.

Já když jsem někde sám a zavřu oči, tak si představím krásný slunečný den. Mám pěknou silnou motorku a jedu po dálnici. Nikdy nevím, kam chci jet, ani nevím, proč tam někam jedu. Spíš se těším z jízdy.

Pro mě to asi znamená čas strávený s lidmi, na kterých mi záleží a mám je ráda. Samozřejmě, že v ráji se lidé nehádají a čas, který si pro sebe udělají, by si měli co nejvíce užít, protože nikdo neví, co se přihodí během pár minut, natož zítra. Zítra to už může být všechno jinak.

Pro mě je ráj v srdci určitě svoboda, štěstí, legrace, láska k ostatním.