škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že to nezvládneš, pokaždé máš pravdu. (Henry Ford)

Pomoc každého jednotlivce je velmi cenná

I my jsme se zapojili do projektu Fondu Sidus!

Fond Sidus je obecně prospěšnou společností, která vznikla, aby mohla finančně a materiálně pomáhat nemocným a potřebným.

Pro školní rok 2006/02007 organizuje projekt na pomoc Pediatrické klinice UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě.

Díky finančním prostředkům, které získá, může těmto zdravotnickým zařízením poskytovat služby pro:

§         zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných dětí,

§         zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života onkologicky nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,

§         organizování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života,

§         zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,

§         získávání vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

A jak se my všichni můžeme zapojit do projektu Fondu Sidus?  Stačí si koupit symbolickou „Hvězdu na tabuli“, „Klíč ke zdraví“ nebo „Hvězdy na rukou“. Ze všech zakoupených výrobků budou peníze poukázány na veřejnou sbírku a použity k zakoupení lékařských přístrojů, učebních pomůcek, počítačů a hraček, které poslouží nemocným dětem po celou dobu jejich léčby.

Pomoc každého jednotlivce je nesmírně cenná, proto neváhejte a kupte si maličkost pro radost, díky které bude hvězda naděje pro nemocné děti o trošku zářivější.

Do projektu fondu Sidus se na naší škole zapojilo celkem 35 žáků a učitelů. Vybrali jsme 2000 Kč. Děkujeme všem, kteří nemysleli pouze na sebe, ale i na ty, kteří si naši pomoc zaslouží. Naše snažení nebylo marné! Mnozí si totiž uvědomili, že projekt pomohl více nám zdravým nežli nemocným.

 

 

Hvězdička fondu Sidus