škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Naučil jsem se být šťastný tím, že jsem své touhy omezoval, místo abych je uspokojoval. (John Stuart Mill)

Projekt Příběhy bezpráví na naší škole

Žáci 8. a 9. třídy vstoupili ve středu 8. listopadu 2006 do projektu Příběhy bezpráví, který realizuje společnost Člověk v tísni. Příběhy bezpráví: Milada Horáková

Cílem projektu je přispět k rozšíření historického povědomí mladých lidí o zásadních událostech novodobých českých dějin.

Projekt byl koncipován na dvě části. Nejprve jsme zhlédli dokumentární film o Dr. Miladě Horákové, po skončení promítání, kdy téměř všichni přemáhali dojetí a nesnažili se skrývat obdiv k této statečné ženě, do naprostého ticha začalo poutavé vyprávění  Mons. Václava Dvořáka, biskupského vikáře z Českých Budějovic, kterého jsme na naší škole mohli přivítat díky pomoci pana faráře Jana Kuníka z chotovinské farnosti.

Mons. Václav Dvořák s neobyčejným šarmem, lehkostí, vtipem a především moudrostí hovořil o svém životě, a tak jsme všichni se zatajeným dechem naslouchali, kterak od mládí pracoval ve skautském hnutí, pomáhal lidem prchajícím za hranice, jak byl odsouzen za velezradu,  o hrozném psychickém a fyzickém týrání ve vyšetřovací vazbě i nelidských podmínkách ve vězení a v pracovních táborech. Žákům se tak odkryly dějinné souvislosti a mohli si snáze zformovat vlastní názor o naší nedávné minulosti.

Našeho vzácného hosta by jistě potěšilo, kdybychom se všichni snažili poučit z chyb minulosti a nedopustili, aby se "PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ" staly opět skutečností.

Vzácná návštěva našeho projektu Příběhy bezpráví: Mons. Václav Dvořák