škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Udělej první krok s vírou. Nemusíš vidět celé schodiště, jen udělej první krok. (Martin Luther King Jr.)

Přijel k nám OMI

Zrovna jsem tak přemýšlela o zemětřesení, když k nám do školy přijel český katolický kněz Roman Musil, který je misionářem oblátem Panny Marie Neposkvrněné působícím na Haiti. Na internetu jsem našla, že oblát je muž pro chudé, v nichž slyší Ježíšovo volání. Obláti plní, co vzkříšený Kristus uložil apoštolům: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“

Beseda se konala ve čtvrtek 16. září. Dozvěděli jsme se spoustu věcí a možná se i trochu přiblížili životu, který vedou lidé ve vesnici Baie de Henne na severozápadě Haiti, kde otec Roman již řadu let působí. Celkem žije na Haiti již 9 let. I když je knězem, stal se mužem mnoha profesí. Spravuje farnost a k tomu několik kaplí. Založil školu, a i když není jejím ředitelem, stará se o její chod. Nakupuje učebnice, shání peníze a dělá vše potřebné, bez čeho by se škola neobešla. Je dokonce vesnickým saniťákem. Když se někdo zraní nebo má žena velké komplikace při porodu, vezme auto a doveze ji do nemocnice. Vyprávěl nám také, jak ho na cestě do hlavního města Port-au-Prince unesli. Skupina kluků mezi 13 a 17 lety mu hodila do předního skla cihlu, aby zastavil. Vytáhli z auta a strhali z něj cenné věci. Říkáte si, proč se nebránil? Někteří drželi v rukách samopaly. Pak ho předali skutečným vůdcům – dospělým. V noci, kdy čekal na smrt, tak nespal, modlil se a přemýšlel o životě. V takové chvíli vám cennosti a peníze přijdou jako bezcenné papírky. Druhý den zjistil, že za něj požadují výkupné. Když zjistili, že je kněz, začali vyjednávat s prostředníky. Nakonec se spokojili s mnohem menším výkupným a vrátili mu i auto, které nutně potřebuje ke své práci.

Za tu dobu, co na Haiti pomáhá potřebným, prodělal třikrát malárii a vyhřezla mu plotýnka. Na Haiti je všechno o penězích. Přes 90% lidí je nezaměstnaných a živí se, jak se dá. Ve své vesnici je jediný běloch. Ptali jsme se, jestli mu něco chybí. Občas by se potřeboval podělit o své smutky a problémy. Obyčejní lidé, pro které na Haiti žije a pracuje, by jeho problémy nepochopili. Oni si myslí, že člověk, který má peníze, nemůže mít problémy. Občas, když jede nakupovat do hlavního města, popovídá si se svým kamarádem, misionářem z Ameriky. Dělí je od sebe 9 hodin namáhavé a někdy i nebezpečné cesty. Se světem je ve spojení jen pár hodin večer, kdy nastartuje motor, který vyrábí elektřinu, nakopíruje věci pro školu a podívá se na Internet. Haiťané jsou podle jeho vyprávění velmi chudí, ale hodní a chytří lidé. A pan Musil je hrdina. Beseda se mi moc líbila, protože si ráda představuji, jak se žije jinde.

 Miroslava Honzová ml.


haiti_roman

haiti_map