škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Přiznat si, že na něco nemáš, není slabost, ale velká síla. (Radek Jaroš)

Tonda Obal na cestách

V úterý 27. února proběhl na naší škole vzdělávací program zaměřený na správné třídění odpadu a jeho následné využití.
Žáci si zopakovali využití barevných kontejnerů i další možnosti sběru odpadu (sběrné dvory, zpětný odběr). Dozvěděli se, kam lze odpad odvážet (skládky, spalovny, třídící linky). V republice máme čtyři spalovny komunálního odpadu, které spálí pětinu směsného odpadu. Co v třídících linkách třídí lidé a na co se používají stroje. Seznámili se s různými druhy plastů a odhadovali kolik použitých PET lahví je potřeba na výrobu trika (30 kusů) nebo mikiny (40 kusů) nebo kolik let bude trvat, než se odpad rozloží (sklo – tisíce let, plasty – 100 let až 150 let).
Bohužel některé země se tříděním odpadů nezabývají, a proto je v mořích a oceánech již několik desítek ostrovů z plastů, největší z nich má velikost území Francie. Naše republika však patří mezi premianty v Evropě. Nejlepší je Belgie, kde třídí přes 80 % obyvatel, druhé místo patří Švédsku a třetí je Česká republika se 75 %.
Lektoři žáky zapojili do diskuze a soutěže v třídění odpadů. Soutěž pátých až devátých tříd vyhráli žáci 5. A, kteří neudělali žádnou chybu. Na 2.–3. místě se shodným počtem 3 chyb skončili žáci 5. B a deváťáci.
Program Tonda Obal se vydařil, třídění odpadu je návyk, který by si měly děti osvojit co nejdříve.

Tonda obal 2024