škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Zlobivá kůzlátka ve školce

V pátek třetího listopadu měli všichni druháci zpestřenou výuku divadelním představením. Nemuseli jsme jezdit nikam daleko. Na pohádku O zlobivých kůzlátkách jsme se šli podívat do mateřské školky. Děti ze školy neskrývaly nadšení, když se opět po čase setkaly se svými bývalými paními učitelkami. Kromě nich nás ve školce s nadšením vítali sourozenci a kamarádi druháků, takže o úsměvy a radostný výskot nebyla nouze. Pan herec doprovázel své vyprávění hrou na kytaru, zpěvem a tancem. Děti nemusel ani moc pobízet a přidaly se k němu zábavnými tanečními prvky. Jako správní školáci jsme se po skončení pohádky vrátili zpět do školních lavic a pokračovali ve výuce. Děkujeme kolegyním ze školky za přizvání na veselé divadlo a budeme se těšit zase někdy příště.

Zlobiva kuzlatka 12 2023