škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Tvůj čas je omezen. Proto ho neztrácej tím, že budeš žít život někoho jiného. (Steve Jobs)

Zlobivá kůzlátka ve školce

V pátek třetího listopadu měli všichni druháci zpestřenou výuku divadelním představením. Nemuseli jsme jezdit nikam daleko. Na pohádku O zlobivých kůzlátkách jsme se šli podívat do mateřské školky. Děti ze školy neskrývaly nadšení, když se opět po čase setkaly se svými bývalými paními učitelkami. Kromě nich nás ve školce s nadšením vítali sourozenci a kamarádi druháků, takže o úsměvy a radostný výskot nebyla nouze. Pan herec doprovázel své vyprávění hrou na kytaru, zpěvem a tancem. Děti nemusel ani moc pobízet a přidaly se k němu zábavnými tanečními prvky. Jako správní školáci jsme se po skončení pohádky vrátili zpět do školních lavic a pokračovali ve výuce. Děkujeme kolegyním ze školky za přizvání na veselé divadlo a budeme se těšit zase někdy příště.

Zlobiva kuzlatka 12 2023