škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Žáci 8. třídy poznávají EU

Dne 31. října 2023 nás ve škole navštívila paní Kateřina Marková z Eurocentra v Českých Budějovicích a pro žáky 8. ročníku si připravila interaktivní přednášku na téma Poznáváme EU. Přednáška měla dvě části – první část byla spíše teoretická a žáci se dozvěděli něco o založení, historii a fungování EU a během druhé části celou třídu čekal vědomostní kvíz ze získaných vědomostí.

EU 8 2023