škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Naučil jsem se být šťastný tím, že jsem své touhy omezoval, místo abych je uspokojoval. (John Stuart Mill)

Roboti tančí

Vývoj digitálních technologií jde závratným tempem kupředu. Nedílnou součástí této oblasti je i robotika, které se hlavně ve výrobních závodech využívá čím dál více. Budou tedy stále častěji potřeba odborníci, kteří o tato zařízení budou pečovat a samozřejmě je i sestavovat a programovat. Proto i ministerstvo školství rozšířilo od minulého školního roku výuku předmětu Informatika a do jeho osnov zařadilo i téma programování a robotiky.
Na naší škole se tak žáci seznámí i s touto oblastí digitálních technologií a sami si sestaví a naprogramují vlastního robota. Tak je tomu v současnosti i v 8. třídě, kde žáci v hodinách staví a programují roboty ze stavebnice Lego Spike. Jak dokládají fotografie, žákům tato činnost přináší chvíle zábavy i chvíle mnohdy náročného přemýšlení při hledání chyb ve svých programech. Programování a robotika nejsou totiž vůbec snadné oblasti informatiky.

roboti tanci 8 2023