škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy. (Dalajláma)

Den Země

V pondělí 24. dubna jsme na naši Zemi mysleli již od samého rána. Důvodem byl projektový den společný pro páťáky a obě první třídy. Ale od úplného rána jsme mysleli hlavně na to, zda zmokneme nebo ne. A co myslíte? Zmokli jsme.
Přesto jsme se nedali a vybaveni tzv. do sucha i do vodičky, vyrazili do okolí školy k plnění první aktivity. Hledali jsme přírodniny určených barev a jejich odstínů a vnímali, kolik barevného je kolem nás. Moc nás to bavilo. I když hledání např. světle modré nebo červené bylo docela obtížné, protože tyto kvítky se za deště zavřely. Ale nakonec jsme je našli. Problém nebyl ani déšť. Dobře oblečeným dětem nevadí žádné počasí. Jediné, komu počasí vadilo, byly naše pracovní karty, které navlhly, a špatně se s nimi pracovalo.
To tedy rozhodlo, že paní učitelky, které i s tím počítaly, daly pokyn k návratu do školy a plynule jsme přešli na plnění úkolů v suchu. Zamysleli jsme se nad krásami naší Země a ve skupinách vytvořili tu svou. Nakonec jsme si povídali, jak i my malí můžeme planetě pomáhat a každý z nás dal Zemi dva sliby, které napsal pod obrázek vytvořené planety.
Celý den jsme pracovali v jedenácti skupinkách vytvořených vždy ze dvou páťáků a dvou nebo tří prvňáků. Byl to takový symbol, že o planetu Zemi se musíme starat společně, malí i velcí podle svých možností.

                                                                                                   Vladimíra Martínková, Alena Elhenická, Martina Merxbauerová

Den Zeme 23 1Den Zeme 23 2