škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. (Theodore Roosevelt)

Projektový den s 3D tiskem

V úterý 14. března 2023 byla běžná výuka v 6. třídě oživena projektovým dnem s 3D tiskem, který k nám do školy přijel zrealizovat pan Petr Polívka ze společnosti ICTconpol, s.r.o. Šesťáci byli rozděleni na dvě skupiny a každá z nich s ním absolvovala 2 vyučovací hodiny, při nichž se dozvěděli nejen o tom, jak 3D tisk vlastně funguje, ale také v jakých oblastech se dnes již běžně využívá a co všechno lze pomocí něj zrealizovat. Nahlédli tak trochu více do jedné z mnoha oblastí, kde se využívají moderní digitální technologie a výpočetní technika.
Nedílnou součástí zmíněné dvouhodinovky bylo i praktické cvičení, při němž se žáci detailně seznámili s 3D modelovacím programem a sami si v něm vyzkoušeli tvorbu různých objektů a scén. Vrcholem celé akce bylo vymyšlení a vymodelování vlastního přívěšku na klíče, který byl žákům následně vytištěn na 3D tiskárně od české společnosti Prusa. Tento přívěšek si samozřejmě všichni šesťáci mohli odnést domů jako upomínku na příjemně strávené dopoledne ve škole.
Den s 3D tiskem 6