škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! (Karel Havlíček Borovský)

Spisovatelka v zeměškole

V pondělí 16. ledna jsme byli se 4. B v knihovně na besedě. Byl tam herec Miroslav Reil a spisovatelka Michaela Fišarová. Paní Michaela Fišarová napsala čtrnáct knih, například Ela v zemi trollů, Nikolina cesta a další.
Paní Michaela říkala, že se musí pohybovat ve škole a já jsem to pochopila, protože kdybych byla spisovatelkou, taky bych potřebovala někde být, abych dostala inspiraci.
Pak nám pan herec s paní spisovatelkou hráli to, co bylo v knížce. Moc nás tím pobavili, bylo to moc pěkné a zábavné. Také nám povídala o knížkách, a že dřív učila češtinu a angličtinu. Moc chci paní spisovatelce poděkovat, že jsme se něco dozvěděli a že jsme ji viděli a také musím poděkovat panu herci, protože když byli spolu, tak to vyniklo.

Natálie Šimanová, 4. A

ziva kronika