škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Úspěch není něco, za čím se honíte. Je to něco, o co se neustále musíte snažit. Pak možná přijde, když to čekáte nejméně. (Michael Jordan)

Workshop ZVVZ Milevsko

V pátek 10. června čekal žáky osmé třídy další workshop – tentokrát jsme navštívili jednu z největších společností zabývajících se strojní technikou v České republice ZVVZ Milevsko.
Před bránu závodu jsme dorazili v půl deváté. Zde na nás již čekala paní Kružníková - zástupce JHK, která workshopy pro žáky základních škol organizuje. Po krátkém úvodu se nás ujali zaměstnanci závodu. Začali jsme prohlídkou haly na výrobu silových a cisternových návěsů a nástaveb pro přepravu sypkých materiálů a tekutých odpadů, tlakových nádob a výměníků. Dále jsme se dozvěděli, že ZVVZ Milevsko je největším výrobcem zařízení pro odlučování a filtraci. Zde vyrobené ventilátory najdeme v tunelech po celé Evropě.
Prohlídka závodu byla zajímavá, ale už nás docela bolely nohy. Druhá část exkurze byla praktická výuka. Po krátkém zaškolení jsme si sami mohli vyzkoušet opracování kovu. Z připravených polotovarů jsme vyráběli ozdobné jmenovky. Práce nám šla od ruky a všechny zaujala tak, že někteří se doslova nemohli od svěráku odtrhnout. Čas vymezený pro dnešní workshop se však chýlil ke konci a my se museli rozloučit.
Cesta domů nám rychle ubíhala a někteří již možná přemýšleli o svém budoucím povolání.
 ZVVZ osmicka 2022