škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Asistent jako podpora pedagoga

Cílem veškerého inkluzivního snažení přece nemůže být jen snaha „usnadnit“ život. Přesně naopak, musíme chtít dovést všechny žáky s hendikepem na co nejvyšší úroveň samostatnosti, aby svůj život, který je plný obtíží i pro člověka bez vážných hendikepů, zvládali pokud možno samostatně. To je pro mne cíl, bez jehož naplňování žádná inkluze nemá smysl. Takový cíl klade na učitele, asistenty, ale především na žáky a jejich rodiče mnohem vyšší požadavky než na žáky bez výrazných hendikepů.

V tomto názoru jsem se utvrdil po absolvování pro mne zatím jednoho z nejlepších webinářů na Metodickém portálu RVP, který připravila paní Mgr. Helena Kumperová. Člověk, který má bohaté zkušenosti v oboru, a proto nevytváří teorie, ale snaží se řešit konkrétní problémy.

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Pokud jste neklikli na odkaz, možná vás napadlo, co je to webinář? Myslím, že je to jeden z nejlepších způsobů jak šetřit omezené zdroje našeho světa, svůj čas i kapsu. Pozvánka přijde mailem nebo mohu nabídku sledovat na stránkách portálu (bráně do světa rámcových vzdělávacích plánů). V domluvený čas, většinou v osm večer, usednu v pohodlí domova ke svému počítači. Potřebuji jen sluchátka a připojení k internetu. Hodinu i víc strávím ve společnosti lidí, kteří mají o dané téma zájem a mohou si předat zkušenosti ze školní praxe. Na posledním webináři se nás sešlo téměř osmdesát. Už jenom zařídit místnost pro také množství lidí může být problém a o dopravě do nějakého centra ani nemluvím. V chatu mohu reagovat, klást otázky. Připravenou prezentaci mám okamžitě k dispozici a mohu využívat připravených odkazů. Pokud si přednášející připraví hlasování, může pracovat i se zpětnou vazbou v reálném čase. Každý webinář je zaznamenán a můžeme se k němu vracet nebo jej zhlédnout alespoň ze záznamu, když budeme padat po práci na ústa nebo nám právě bude chybět dávka emocí v oblíbeném seriálu.

A proč trávit svůj volný čas nějakým školením? Pro každého z nás je dobré podívat se na problém, který musíme řešit, cizíma očima. Když je školitel stejná krevní skupina, máme radost, že na to nejsme sami, a rádi přijmeme dobrou radu jak z problému ven. Když nás názory lektora nadzvednou, tak si alespoň nebudeme pořád sedět na vedení, můžeme o věci přemýšlet a znovu si formulovat argumenty pro záchranu svého názoru. Není ostuda názor změnit, když nás někdo svými důvody a důkazy přesvědčí. Ostuda je trvat na svém bez dobrých argumentů.

Asistent pedagoga 2019