škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Čím asi budu?

V pátek 4.října jela 9. třída na exkurzi na úřad práce. Exkurze na ÚP nám měla pomoci ve volbě školy a povolání. Na začátku jsme byli poučeni podle čeho bychom si měli školu vybírat a zapřemýšlet, co nám to v budoucnu přinese. Dostali jsme různé testy, kde jsme zaškrtávali správné odpovědi a podle počtu bodů nám vyšlo, která z povolání by se k nám nejvíce hodila. Tato exkurze měla pomoci studentům ujasnit si na jakou školu se přihlásit a rozšířit si své obzory.

Pilař Ondřej

Inkluze