škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Úspěch není něco, za čím se honíte. Je to něco, o co se neustále musíte snažit. Pak možná přijde, když to čekáte nejméně. (Michael Jordan)

Nejlepší chůva

V dnešní době moderních technologií patří sledování seriálů a pohádek (ať už na televizi či tabletu) k běžné součásti našeho života. Často si ale neuvědomujeme, jak může přehnané užívání moderních technologií negativně poznamenat vývoj našeho dítěte.
    Jak je pohodlné zapnout dítěti pohádku a nechat ho u ní jíst, když v restauraci zlobí. Je i mnohem jednodušší „odložit“ dítě k tak spolehlivé chůvě, která si nikdy nestěžuje a vždy ochotně nasytí naše příjmové kanály líbivými obrazy a zvuky, než mu vymýšlet program, když jsme unaveni z práce.
    Neuvědomujeme si však, že dítě je svým založením aktivní tvor (po stránce duševní i tělesné) a je pouze na jeho rodičích, aby ho rozvíjeli. Soustavným pozorováním moderních médií se však dítě stává pouze pasivním pozorovatelem, neúčastní se aktivně života okolo sebe.
    Je doba moderní, technická, takže setkání dítěte a moderních technologií bohužel zabránit nemůžeme. Ale i při jejich používání je dobré dbát jistých zásad. Jen pak může přinést pozitivní přínos pro dítě a jeho vývoj.
1.    Jako rodič jste zodpovědný za správný výběr pořadu. Děti samotné ještě nejsou vhodného výběru schopny. Většinou si vyberou to, co je zabaví a uchvátí rychlým střídáním obrázků. Je tedy dobré najít si čas a spolu s dítětem se zamyslet nad týdenním programem. Na ty chvíle by se pak mělo dítě těšit a nemělo by při nich dělat nic jiného – jíst, hrát si, učit se, usínat. Měli byste si ale uvědomit, že žádné sledování seriálů, filmů apod. nenahradí jiné kulturní akce – divadlo, výlety, četbu knih.
2.    Nikdy by nemělo dojít k narušení zdravého režimu dne dítěte. Do toho patří např. pobyt na čerstvém vzduchu, kontakt s kamarády, pomoc v domácnosti, sport, učení a další činnosti. Moderní technologie by u dětí měla být pouze doplňkem, ne náplní denního programu.
3.    Respektujte věk dítěte při výběru filmu, seriálu, hry. Často slyšíme, že děti sice tomu, co vidí, nerozumí, ale uškodit jim to nemůže. Opak je ale pravdou. Pokud je dítě dnes a denně zahlceno informacemi, může dojít k tzv. informačnímu stresu. Velké množství nesrozumitelných a chaotických podnětů budí v dítěti nejistotu, napětí, úzkost a zmatek.
4.    Nikdy by nemělo dojít k narušení učení. Uvědomme si, že pokud je dítě přehlceno nepřiměřeně volenými seriály, filmy, hrami apod., nestačí je rozumově a citově zpracovat. Ukládá si obrazové vzorce do paměti a začíná se u něho vytvářet jiný způsob myšlení. Při sledování médií nejsou materiálem k myšlení slova, pojmy, ale obrazové celky. Může se pak stát, že u dítěte dojde k oslabení logického myšlení a nahradí ho myšlení obrazové, které je obtížně využitelné při školní výuce.
5.    Respektujte individuální zvláštnosti dítěte. Zvláště ty děti, které mají nadměrnou fantazii a úzkostné prožívání, by neměly (především před spaním) sledovat pořady vyvolávající napětí a obavy. Malé děti se rády vciťují do svých hrdinů. Chlapcům často imponují záporné typy s agresivním chováním. Proto je potřeba s dětmi hovořit o skutečném smyslu pořadu.
Co říci závěrem? Používejme zdravý selský rozum a dopřejme našim dětem opravdové dětství. Vždyť je jim k ničemu, že budou znát nazpaměť části seriálů a filmů, když si nebudou mít o tom s kým promluvit. Ani sebelepší film nenahradí opravdové přátelství a zážitky z dětského řádění. Je trochu strašidelné, když se dětí na prvním stupni zeptáte, jak tráví svůj volný čas. Odpověď naprosté většiny z nich je: „Hraju si na tabletu (počítači, mobilu)…“

nejlepsi chuva