škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! (Karel Havlíček Borovský)

Chotovinská veverka 2024

I letos se uskutečnila soutěž ve šplhu Chotovinská veverka pro žáky 1. stupně. Ve čtvrtek 15. února se do souboje pustilo přes 30 žáků a žákyň. Nejrychlejší veverkou mezi všemi se stala Linda Doležalová časem 7,77 sekund, tím vyhrála v kategorii dívek 4.–5. třídy. Druhého nejlepšího času dosáhla Julie Večeřová 8,06 sekund, vítězka dívek 1.–3. třídy. Ve stejné kategorii chlapců získal prvenství Vojtěch Voborský s časem 10,09 sekund. Mezi chlapci 4.–5. třídy vyhrál časem 8,39 sekund Maxim Koniakin.

Chotovinska veverka 2024