škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus, a kde hrozí socialismus, tam hrozí bída. (Alois Rašín)

A zase po roce máme tu Vánoce

Předvánoční shon, uklízení, nakupování, pečení cukroví. To je to, co nás teď ze všech stran obklopuje. Ale proč to vlastně všechno děláme? Nad tím se společně zamysleli žáci druhých tříd. Děti z 2. A a z 2. B ve skupinkách vytvořily svůj projekt na zadané téma týkající se Vánoc. Nejprve bylo jejich úkolem shromáždit si co nejvíce informací k přidělenému tématu, a potom ho společnými silami zpracovat na velký formát papíru. Usilovnou práci jsme završili v pátek patnáctého prosince, kdy jednotlivé skupinky, prostřednictvím ústní prezentace, sdělily svým kamarádům, na čem celý týden pilně pracovaly a co si pro ostatní připravily. Projekty byly moc povedené, obsahovaly nejen obrázkový materiál, ale také i písemné poznatky. Připomněli jsme si, jaké zvyky a tradice jsou typické pro naši vlast, proč pečeme cukroví a jaké všechny druhy známe, jak probíhá v různých rodinách zdobení stromečku a jak lidé tráví Štědrý den. Díky dalšímu zajímavému tématu, které si děti připravily, jsme získali typy na rozmanitou štědrovečerní večeři a nakonec nám žáci z 2. A přiblížili vánoční zvyky a tradice na Ukrajině. I když některé děti pociťovaly zpočátku mírnou nervozitu z mluvení před oběma třídami najednou, nakonec to všichni zvládli na jedničku. Díky patří i kolegyni Elhenické za skvělou spolupráci.

Zase Vanoce 2AB 2023