škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

František, Elinka a Bechyňka

V pátek 19. května se žáci 4. A i 4. B opět vydali za poznáním. Tentokrát jsme zamířili do Galerie Staré radnice muzea v Táboře. Národní technické muzeum v Praze a Husitské muzeum v Táboře společně uspořádali výstavu ke 120. výročí zahájení provozu železniční trati Tábor–Bechyně.

Seznámili jsme se s osobností Františka Křižíka. Zajímavé byly exponáty NTM jako třeba oblouková lampa a různá další elektrická zařízení. Na dobových fotografiích jsme si prohlíželi první elektrické osvětlení, fáze výstavby dráhy a také první slavnostní jízdu Elinky. Zaujalo nás, že doba výstavby této unikátní elektrické dráhy trvala pouhý jeden rok. Druhá část expozice byla interaktivní. Vyzkoušeli jsme si výrobu elektřiny, řízení vlaku, ovládání osvětlení fontány a další zajímavé činnosti.

Protože jsme byli v Táboře, s nadšením jsme přijali nabídku pana Pazourka a Elinku jsme si došli prohlédnout. Pan Pazourek je strojvůdce a Elinku řídí během jejích historických jízd. Návštěva depa byla velice zajímavá, mnohým se ani nechtělo domů. Panu Pazourkovi tímto velmi děkujeme.

Domů jsme se vraceli plni dojmů a těšíme se na další výjezdy za poznáním.

Elinka 4 2023