škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. (Theodore Roosevelt)

Prvňáčci zpět ve školce

V pátek 10. března 2023 jsme se všichni žáci z prvních tříd vydali na divadelní představení Zlatá husa a modrý kahanec. Nemuseli jsme cestovat nikam daleko, divadélko totiž přijelo až k nám. Stačilo, abychom si vzali bundy a boty a přešli jsme do naší nedaleké mateřské školky. V Rybičkách už na nás čekaly připravené židličky a stoly. Děti z 1. A a 1. B se s radostí vrátily do své bývalé třídy a také za svými bývalými paními učitelkami. Představení začalo v 9.30 hodin. Hlavním a jediným hercem byl muž, který si s sebou přivezl spoustu rekvizit a loutek, které se nám moc líbily. Všechny děti se nadšeně hlásily, když byly vyzvány, aby se zapojily přímo do divadelního představení. O dobrovolníky nebyla nouze. Po celou dobu se třídou linul dětský smích a nadšení. Vyprávění bylo doprovázeno harmonikou, která navodila příjemnou a veselou atmosféru. O tom, že se nám herecký výkon líbil, svědčil dlouhý potlesk na konci představení. Po skončení divadla jsme se všichni prvňáčci vrátili zpět do školy, kde jsme si o zhlédnuté pohádce vyprávěli a výtvarně ji ztvárnili. Naše poděkování patří i kamarádům a paním učitelkám z mateřské školky za příjemně strávené dopoledne.

Foto 1 B