škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. (John Stuart Mill)

V knize ukryté...

Alšová Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou již počtvrté připravila i žákům naší školy zajímavý úkol. Projekt V knize ukryté nabídl učitelům a jejich žákům možnost vyjádřit svůj vztah ke knize v oboru výtvarném, literárním, hudebním či dramatickém. Věříme, že všem, kteří se projektu zúčastnili, pomohla tvůrčí práce upevnit svůj vztah ke knihám a objevit dosud neobjevené.


insidebookcertificate