škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! (Karel Havlíček Borovský)

Přátelská zahrada

Provozní řád přátelské zahrady

Obrázky ze zahrady

Před téměř dvěmi lety jsem přislíbila pomoc s propagací projektu Přátelské zahrady. To nyní ráda splním. Kromě obrázků, razítek a plakátků je tu pro uživatele zahrady tato projektová stránka. Zahradě i všem jejím uživatelům vše dobré. Eva Volfová

 

garden_small

 

Jak to všechno vzniklo?

Na jedné straně farní zahrada ve špatném stavu, neudržovaná, ohradní zeď v havarijním stavu. Na druhé straně požadavky na využití zahrady pro školní družinu, mateřskou školu a další školní aktivity. Rovněž farnost by ráda měla své místo na různá setkávání a aktivity, zejména o letních prázdninách. Bylo zřejmé, že všestranné využití farní zahrady se neobejde bez značných finančních prostředků. Finanční prostředky farnosti zcela chyběly a Obec Chotoviny, která je zřizovatelem školy, nechtěla, nebo nemohla investovat do cizího majetku.

Jako na zavolanou tedy přišla výzva Místní akční skupiny Krajina srdce k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova, její IV. Osy - Dotačního programu LEADER. Jmenovitě nás zajímala Fiche (opatření) č. 10., která je zaměřena na posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Vypracovali jsme tedy projekt a podali jej s žádostí na místní akční skupinu v Mladé Vožici a řekli jsme si "máme vystaráno". Jenže vystaráno jsme neměli. O dotace z Fiche 10 je nevětší zájem, a tak jsme zůstali pod čarou, neměli jsme dostatečný počet bodů. Teprve v dalším roce, kdy jsme požádali o pomoc školu i obec, jsme dosáhli dostatečného počtu bodů, uspěli jsme a mohlo dojít k realizaci projektu Přátelská zahrada. Zdá se tedy, že záměr zlepšení sousedských vztahů se uskutečnil již při přípravě projektu.

O čem projekt Přátelská zahrada je? Především se podařilo opravit ohradní zeď na jižní straně, uskutečnila se obnova travního porostu, odstranily se přestárlé a proschlé ovocné stromy, ty životaschopné se ošetřily. Realizovalo se travnaté volejbalové hřiště a posezení se zahradním krbem. Ze severní strany se zahrada uzavřela drátěným plotem.

Dnes je tedy Přátelská zahrada otevřena, otevření proběhlo poněkud utajeně v rámci Chotovinských slavností, trochu bylo zastíněno otevřením obnovené křížové cesty, která je skutečně krásná. V průběhu září úspěšně proběhla i závěrečná kontrola ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, který dotaci poskytuje. Nic tedy nebrání vlastní činnosti zahrady podle třinácti uzavřených partnerských smluv. Největší využití zahrady uskuteční mateřská škola, školní družina nebo školní klub, ale neméně důležité pro naplnění záměru projektu jsou různá výroční setkání ostatních partnerů. Přátelská zahrada však je otevřena i ostatním zájemcům. Nebojte se tedy zavolat správci zahrady Janě Zrzavecké.

Nezbývá než popřát Přátelské zahradě hodně úspěchů v posilování místní pospolitosti, popřát, aby se stala takovou malou podanou rukou pro vzájemné porozumění a pochopení.

To by byla myslím docela veliká věc!

František Zrzavecký

finally_opened