škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Pamatuj si, že tě nikdo nemůže donutit, aby ses cítil špatně, pokud mu k tomu nedáš souhlas. (Eleanor Roosevelt)

Na kole a bezpečně

Ve středu 27.6.2012 přijeli žáci 3. a 4. třídy do školy na kole, aby se zúčastnili jednodenního projektu Na kole a bezpečně. Projekt byl zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v dopravní výchově a  na úroveň ovládání jízdního kola. Projektu se zúčastnili také žáci 8. ročníku. Zde bylo naším cílem posílení komunikační a kooperační dovednosti při přípravě a organizaci jednotlivých stanovišť pro mladší spolužáky.

Žáci osmého ročníku ve spolupráci se zúčastněnými vyučujícími připravili  stanoviště, kde mladší spolužáci plnili zadané úkoly. Jednalo se o test z dopravní výchovy, test znalosti vybavení jízdního kola, řešení křižovatek a jízdu zručnosti.

Na závěr proběhlo vyhodnocení a odměnění nejúspěšnějších účastníků.