škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickouVíte že...

Uprostřed každého problému se nachází příležitost. (Albert Einstein)

Mezinárodní projekt Záložky do knih spojují školy

„Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku.“

Tak zní zadání projektu vyhlášeného Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Praze a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě, do kterého jsme se
s třeťáky přihlásili. Obratem nám byla přidělena partnerská škola a třída – Základná škola Maxima Gorkého ze slovenského města Trnava, které se nachází asi 40 km od hlavního města Bratislavy. Vyrobili jsme záložky a odeslali je.  Koncem října dorazily záložky ze Slovenska.

Dvě vyučovací hodiny jsme věnovali povídání o Slovensku. Každý žák si připravil nějaké zajímavé informace, někteří o městu Trnava, jiní o Vysokých a Nízkých Tatrách, o Bratislavě, někoho zaujala historie, další se věnoval současné kultuře. Také jsme si přečetli ukázku z knihy slovenského autora.

V hodině slohu jsme napsali dopis našim novým kamarádům. Psali jsme o sobě, o naší škole, o obci. V hodině hudební výchovy jsme poslouchali slovenskou hymnu a část jsme se také naučili.

Již nyní se těšíme na další dopis od našich nových kamarádů ze Slovenska.

Irena Bětíková a žáci 3. třídy


My se slovenskými záložkami

slovakbookmark

Naše záložky pro slovenské kamarády

czechbookmark