škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Úspěch není něco, za čím se honíte. Je to něco, o co se neustále musíte snažit. Pak možná přijde, když to čekáte nejméně. (Michael Jordan)

Mezinárodní projekt Záložky do knih spojují školy

„Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku.“

Tak zní zadání projektu vyhlášeného Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Praze a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě, do kterého jsme se
s třeťáky přihlásili. Obratem nám byla přidělena partnerská škola a třída – Základná škola Maxima Gorkého ze slovenského města Trnava, které se nachází asi 40 km od hlavního města Bratislavy. Vyrobili jsme záložky a odeslali je.  Koncem října dorazily záložky ze Slovenska.

Dvě vyučovací hodiny jsme věnovali povídání o Slovensku. Každý žák si připravil nějaké zajímavé informace, někteří o městu Trnava, jiní o Vysokých a Nízkých Tatrách, o Bratislavě, někoho zaujala historie, další se věnoval současné kultuře. Také jsme si přečetli ukázku z knihy slovenského autora.

V hodině slohu jsme napsali dopis našim novým kamarádům. Psali jsme o sobě, o naší škole, o obci. V hodině hudební výchovy jsme poslouchali slovenskou hymnu a část jsme se také naučili.

Již nyní se těšíme na další dopis od našich nových kamarádů ze Slovenska.

Irena Bětíková a žáci 3. třídy


My se slovenskými záložkami

slovakbookmark

Naše záložky pro slovenské kamarády

czechbookmark