škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Přiznat si, že na něco nemáš, není slabost, ale velká síla. (Radek Jaroš)

Druhá schůzka pracovní skupiny projektu Dejte přednost dětem!

V úterý 11. května 2010 se od 16 hodin konala v učebně ICT druhá schůzka pracovní skupiny. Naše setkání se těšilo velkému zájmu médií. Zástupci tisku a rozhlasu zachytili předání školní mapy kritických míst dopravnímu projektantovi, vyzpovídali naše nejmladší účastníky projektu a pak už mohlo začít pracovní jednání.

Nejvíce nás těší, že jsme se sešli v plném počtu. Přišli zástupci všech institucí, které budou rozhodovat o splnění našich dopravních snů. Navíc přijel i krajský koordinátor Besipu, který nám může pomoci v organizaci dalších doprovodných akcí i zkvalitnění a rozšíření dopravní výchovy ve škole. Velmi si ceníme přítomnosti koordinátora programu Na zelenou pana Radka Patrného, který účastníkům schůzky přinesl nové pohledy na řešení problémů dopravy s ohledem na její dětské účastníky. Nám pak byl morální oporou v nelehkém souboji laických snílků s kovanými úředníky.

Pracovní diskuze se těšila také zájmu veřejnosti. Mezi rodiči zasedli i dva obecní zastupitelé, a tak věříme, že dostatečné informace o našem projektu pomohou prosadit realizaci nových řešení, která přispějí udržitelnému rozvoji dopravy v naší obci a usnadní a zpříjemní život všem jejím účastníkům – pěším, cyklistům i motoristům. Souboj argumentů byl velmi poučný pro všechny strany a věříme, že nejen diskuse, ale hlavně následná diskusní procházka po kritických místech v doprovodu zástupce policie, Besipu, Nadace Partnerství, ale také občanů přinesla našemu projektantovi dostatečné množství informací o současném stavu dopravy v obci.

Těšíme se na další schůzku nad konceptem, který už bude pro dotčené instituce dostatečným podkladem pro vyjádření souhlasu s navrhovaným řešením. Poté bude projekt dokončen. Věříme, že do roka a do dne, kdy jsme projekt započali, budeme moci uspořádat slavnost, na které žáci naší školy slavnostně předají projekt starostovi obce a ten představí návrhy řešení kritických míst obecním zastupitelům. Pak už budeme moci očekávat první hmatatelné změny na našich cestách do školy.


dpd_meeting2