škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. (Theodore Roosevelt)

Na kole bezpečně 2019

Stále častěji potkáváme na silnicích a v městských ulicích jízdní kola. Cyklistika se stává módní záležitostí. Budují se nové a nové cyklostezky. Ve městě se použitím kola vyhneme dopravním zácpám a přecpané hromadné dopravě. V mnoha evropských městech již fungují automatické půjčovny kol. Na kole do zaměstnání jezdí stále více lidí, na výběr máme městská, horská, trekingová, nebo silniční kola a kdo nechce stále šlapat, může zvolit elektro kolo.
Ani my v Chotovinách nezůstáváme pozadu. Základní škola v Chotovinách se v roce 2009 zapojila do iniciativy Na zelenou – Dejte přednost dětem. Záměrem tohoto projektu bylo zvýšit dopravní bezpečnost dětí na cestě do školy a zapojení dětí a rodičů do realizace změn v dopravě. Ve spolupráci s Nadací Partnerství byla v rámci grantu Na zelenou – bezpečné cesty do školy vybudována u školy kolárna, která je stále hojně využívána.
 To, že se naše škola aktivně zabývá dopravní tematikou i nadále poznali obyvatelé obce ve čtvrtek 3. října 2019, kdy se pro žáky 4. až 9. ročníku uskutečnil již tradiční projektový den s názvem Na kole bezpečně. Projektový den probíhal formou soutěže a jednou ze čtyř soutěžních částí byla i praktická jízda žáků na jízdním kole po silnici v obci. Na bezpečnost dětí dohlížely hlídky složené z učitelů a rodičů. Na nejrizikovějším místě dohlíželi na bezpečnost příslušníci policie ČR. Za každý přestupek v jízdě byly soutěžícím připsány trestné body. Bodovány byly i další části soutěže - pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část), jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci. Po ukončení soutěže proběhlo vyhodnocení. Vítězové získali diplom a sladkou odměnu.
Na závěr je nutno dodat, že jsou stále mezi našimi mladými cyklisty velké rozdíly ve schopnostech. Část dětí jezdí na kole v souladu s pravidly silničního provozu a zaslouží naši pochvalu. Část dětí však zbytečně zmatkuje, nedodržuje pravidla a ohrožuje tak sebe i ostatní. Proto doporučujeme rodičům, jezděte na kole se svými dětmi, učte je dodržovat pravidla silničního provozu, aby i nadále platilo Na kole bezpečně. Určitě společně prožijete mnoho krásných okamžiků a navíc, držíme přece krok se světem.

Na kole bezpecne 2019