škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Úspěch není něco, za čím se honíte. Je to něco, o co se neustále musíte snažit. Pak možná přijde, když to čekáte nejméně. (Michael Jordan)

Těžíme hliník z našich domácností

105,5kg hliníku, který neskončil na skládce, ale ve sběrně, to je výsledek našeho celoročního snažení.
S tímto výkonem jsme se umístili na 13. místě ze 34 škol jihočeského a středočeského regionu. Společně všechny soutěžící školy odevzdaly nezanedbatelné množství 4 175,1kg.  
Do soutěže na naší škole se s velkým elánem zapojili především ti nejmenší a patří jim za to velká pochvala. Nejlepšími sběrači s úctyhodnými výkony byli:
Jakub Fiala             1.tř.         14,70kg
Viktor Voborský        1.tř.         12,10kg a následovali
Olga a Luboš Kavkovi    5. a 8.tř.    po 8,5kg.
Blahopřejeme jim a děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli svou pílí ke konečnému výsledku. V této soutěži obzvlášť platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a přispět tak k ochraně životního prostředí.


Těžíme hliník z našich domácností

Za školní rok jsme také nasbírali 51kg pomerančové kůry. Nejvíce odevzdal Petr Šmejkal z 5. třídy a to 9,9kg. Pilně sbírali i Viktor Voborský a Jan Křemen.


Pomerančová kůra