škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

Den Země 2013

Ve čtvrtek 25. března 2013 proběhl na celé naší škole Den Země. Žáci během něho vyrobili ve třídách naučné plakáty s nejrůznějšími tématy. Kdo měl hotovo, mohl si projít ostatní třídy, kde mohl obdivovat práci ostatních tříd. Žáci 2. stupně poté prošli okolní lesy a sbírali pohozený odpad. A že ho nenašli zrovna málo... Níže si přečtěte o tom, jak se Den Země líbil žákům 2.B.

Den Země byl moc príma, protože jsme dělali plakáty o recyklaci. Potom jsme se šli kouknout do tříd. Nejvíce se mi líbily plakáty v 9. třídě a v naší třídě. Tomáš Knotek

Mně se líbilo, jak jsme procházeli třídy a dívali jsme se na plakáty. A také se mi líbilo, jak k nám do třídy chodili děti a učitelé. Anna Borová

Den Země byl pěkný, nejvíce se mi líbilo, když jsme chodili po chodbách. Líbil se mi projek deváťáků Ekologická abeceda. Barbora Konopiská

Den Země jsem si užil. Nejvíce se mi líbilo, když jsme dělali plakáty a přitom jsme si užili hodně legrace. Šimon Štarman

Líbilo se mi u deváťáků, měli tam abecedu Země a líbilo se mi, jak jsme procházeli třídy a mně bylo hezky. Matěj Čech       

Den Země se mi líbil, protože jsme kreslili. A taky se mi líbily obrázky, které byly v 8. třídě. Tomáš Novotný

earthday2013