škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Když mi bylo pět, máma mi říkala, že klíčem ke spokojenému životu je být šťastný. Ve škole se mě pak ptali, co chci v životě dělat. Když jsem odpověděl, že být šťastný, tvrdili mi, že jsem nepochopil zadání. Opáčil jsem, že oni nepochopili život. (John Lennon)

Prohlášení ke stávce učitelů

Na naší škole se nestávkovalo. Každý ze zaměstnanců školy má jistě své vlastní důvody. Za mne je to především špatná práce školských odborů. V době vlády sociální demokracie, kdy se zaváděla inkluze po česku a další opatření, která velmi ztížila a v některých ohledech úplně znemožnila úspěšnou práci učitelů, se vedení odborů „kamarádilo“ s paní ministryní a vyměňovalo si s ní trička. To byla doba, kdy se českým učitelům velmi zhoršily pracovní podmínky a odbory měly, třeba i stávkou, jejich práva bránit. Není divu, že počet členů klesá a na mnoha školách nefunguje ani odborová organizace.
Jako rodič i učitel jsem rád, že se učitelé konečně ozvali, protože podmínky pro úspěšné vzdělávání našich dětí jsou den ode dne horší. Ani tentokrát neuměly odbory pojmenovat problémy ve školství a svými vyjádřeními jen nahrávaly na smeč politikům, kterým stávkou zkazily jejich hru. Svým zdůvodněním stávky jen vzbudily dojem, že problémy českého školství jsou jenom nedostatečné prostředky na školství a o nic jiného než o peníze zaměstnancům škol nejde.
Jak příčiny stávky pojmenovali táborští učitelé, kteří se sešli v čase, kdy nestáli před svými žáky, můžete posoudit níže. Podepsal bych každé slovo. Pokud se v tomto duchu podaří propojit většinu učitelů, pak se může stát, že i bez účasti odborů se v budoucnu vzdáme své mzdy, abychom bránili nejen práva svoje, ale především práva našich dětí.

 

Prohlášení ke stávce konané dne 6. 11. 2019

Vážení rodiče, studenti, spoluobčané,

obracíme se na Vás, abychom Vám vysvětlili důvody, kvůli kterým se připojujeme ke středeční stávce.

Stávkujeme

- za důstojné ohodnocení naší práce, které by zajistilo dostatek kvalifikovaných učitelů

- za dlouhodobou ucelenou koncepci školství, nezávislou na aktuální politické situaci

- proti nedodržování slibů vlády

- proti způsobu jednání ze strany vlády, které je degradováno na nedůstojné handrkování

- proti účelovému zkreslování důvodů stávky v médiích

Nestávkujeme

- proti své škole

- proti rodičům; ani si za rukojmí nebereme děti, ale požadujeme takové podmínky, aby se dětem dostalo toho nejlepšího vzdělání

Obracíme se

- na ministra školství, aby hájil zájmy pedagogů za všech okolností a nevystupoval proti nim

- na zřizovatele a vedení škol,

  o aby respektovali právo na stávku a nebránili svobodnému rozhodnutí pedagogů se k ní připojit (jak je garantováno v Listině základních práv a svobod)
  o aby nebránili šíření informací směrem k pedagogům


- na všechny učitele, aby nezávisle na členství v odborech našli odvahu k podpoře našich společných zájmů

- na rodiče a veřejnost, aby podpořili naše požadavky a postoj, protože všem nám jde o stejnou věc: zkvalitnit vzdělávání našich dětí

- na média, aby informovala objektivně, nestranně a pravdivě a nepředkládala veřejnosti zkreslený obraz situace ve školstvístávkující zaměstnanci táborských škol

One step 2019