škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Chotoviny očima dětí

Při příležitosti výročí 750 let od první písemné známky o obci Chotoviny vyhlašuje Spolek přátel školy Chotoviny ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Chotoviny a Obcí Chotoviny dětskou výtvarnou soutěž na téma: „Chotoviny – místo, kde žiju rád/a“. Soutěž je rozdělena do tří kategorií. První kategorie je pro děti, které navštěvují mateřskou školu, 1. a 2. třídu. Druhá kategorie zahrnuje děti navštěvující 3. až 5. třídu a poslední třetí kategorie je určena pro žáky 6. až 9. třídy. V každé kategorii vybere hodnotící komise složená se zástupců spolku, školy a obce tři nejlepší práce. Na autory vybraných prací čekají drobné hodnotné ceny. Výtvarné práce je možné vytvořit libovolnou technikou v jednotném formátu o velikosti A3.  Výstava všech soutěžních prací proběhne v rámci Chotovinských slavností v sobotu 13. srpna 2016. Své práce mohou děti přihlásit do soutěže do 22. května 2016 u Jany Lorencové, předsedy spolku. Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.