škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Živá kronika

Další projekt MAS Krajina srdce přinesl své ovoce. Knihy a pohledy jsou vytištěny, videa uložena na disky. Živá kronika spatřila světlo světa. Jste-li zdejší rodáci, jistě zažijete stejnou radost a nadšení při objevování svých blízkých a známých na fotografiích, jejichž originály dávno zežloutly. Stačí listovat a vzpomínky ožívají, tak jako jsme to nedávno zažili a prožíváme s naší babičkou, tetou a všemi, kteří pamatují. Jste-li v kraji zdejším noví, pak máte možnost nahlédnout do minulosti a seznámit se s našimi společnými kořeny. Rád držím v ruce kameru a zhmotňuji společné vzpomínky. Proto vím, kolik práce stojí mezi prvními záběry a placičkou, která rozsvítí televizní obrazovku nebo monitor. Smekám před prací pana Karla Nováčka, který stál za kamerou a dlouhé dny seděl u počítače, aby dal záběrům smysl a řád. V Živé kronice zachytil nejen paměť našeho kraje, ale také krásu krajiny našeho srdce. Děkuji i panu Karlu Vepřekovi, který trpělivě naslouchal a citlivě zpovídal, a také všem, kteří přinášeli fotografie, vzpomínali, organizovali setkání a sháněli peníze. Klaním se pamětníkům za odvahu nechat se natočit a podělit se s námi o svůj život. Mám pro ně dobrou zprávu. Živou kroniku jsem již použil ve výuce a myslím, že náctiletí ocenili nový pohled na moderní dějiny. Sám hltám každý jednotlivý příběh a žasnu nad Vaší vitalitou, jasnou myslí a životní moudrostí.
Rád bych dal všem spoluobčanům stejnou radost z objevování blízké minulosti, již denně míjíme bez povšimnutí. Nejprve dostanou přednost dříve narození. Jim přineseme knížky (45 Kč), DVD (49 Kč) a pohledy (10 Kč) k nahlédnutí na jejich pravidelné setkání. Poté si je budete moci v úředních hodinách zakoupit i vy u paní Heřmánkové na Obecním úřadě v Chotovinách.

ziva kronika