škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Školní slavnost 2012

V sobotu 17. března burácel sál Kulturního domu v Chotovinách dlouho do noci. Sešli se všichni, kteří žijí naší školou. Bavili se prarodiče i rodiče našich žáků současných společně s žáky bývalými, kteří už jsou mnohdy rodiči žáků dnešních. Plesali i učitelé a další zaměstnanci školy i školní jídelny, bez kterých by škola nemohla pohodlně pracovat. Pěkný zmatek, viďte. Ale právě to je podstatou každé školy. Všichni k ní nějak patříme, sounáležíme s ní. Slavnost se vydařila, důkazem budiž koláž obrazových a zvukových střípků pěkného večera. Věřím, že ta radost ze společného díla nám vydrží nejméně do slavnosti příští. Těšíme se na shledanou.