škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

Hotovo, konečně k vidění!

Ptáte se copak? No přece knížka Zásoby Chotoviny, na níž pilně pracovaly děti během výtvarného kroužku. Knížka, ač malinká, mapuje celý dlouhý školní rok. Neváhejte a přijďte se na ni podívat do knihovny.
Na sklonku školního roku mnohokrát děkuji všem dětem za spolupráci. Ještě jednou děkuji i těm, které mi přišli v sobotu na závěrečné soustředění pomoci s dokončením našeho dílka. Děkuji také tiskárně a knihovně za pomoc, které se nám dostalo a nakonec musíme poděkovat i za zapůjčení vitrínky v Jednotě, kde jsme mohli průběžně vystavovat své práce. Krásné prázdniny a oči otevřené. Všude kolem nás je spousta krásy. Pokusili jsme se ji zachytit a uchovat nejen v našich srdcích.

Eva Volfová

 


artbook