škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Kostky jsou vrženy

Během úterního rána znělo celým prvním stupněm vyprávění o stromech, dracích a o zvířátkách. Soutěžící si během rána vytáhli pořadí, v kterém budou přednášet. O hlavní přestávce rychle připravit učebnu výtvarky a už se sem hrnou nejmenší nedočkavci.

Nejmladší soutěžili jako o život. Nejlepší prvňáčci obsadili první čtyři místa.

1. Karolínka Kusáková, 2. Tomáš Mikoláš. 3. Adam Nováček,  4. Eliška Fialová.

V první kategorii soutěžili druháci a třeťáci. Porotě se nejvíce líbily

1. Violka Kučerová, 2. Maruška Ulvrová, 3. Terezka Krejčová.

Druhou kategorií se probojovali čtvrťáci a páťáci.

1. místo získala Bára Bětíková, 2. místo Dan Seidl, 3. místo Eliška Mendelová.

Z první a druhé kategorie postupují zlatí a stříbrní do okresního kola.

Blahopřejeme.

 


recitation