škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Píšťalce je 10

Začalo to před deseti lety jako Pískání pro zdraví. Po mnoha úspěších v krajských i celostátních kolech se z něho stalo pískání pro radost. Děkujeme všem paním učitelkám, které po celá ta dlouhá léta s dětmi cvičily, i rodičům, prarodičům i dalším příbuzným, kteří děti na vystoupení doprovázeli nebo je jen v jejich radosti po léta podporovali. V pondělí 31. května 2010 se od 17 hodin v Kulturním domě v Chotovinách konal vzpomínkový koncert. Tam se všem, kteří Píšťalku podporují, dostalo největší odměny.
Na velkém koncertu se sešla většina dětí, které Píšťalkou prošly, a znovu si spolu zamuzicírovaly, zazpívaly a zatančily.  Někteří z bývalých členů svými sólovými vystoupeními ukázali, že jim školkové pískání dalo dobrý základ pro rozvoj jejich talentu. Přišly jim pomoci i děti z mateřské školy, které s píšťalkou u paní učitelky Strejcové v Píšťalince teprve začínají, ale brzy z nich budou zdatní členové Píšťaličky. V obou souborech se rodí a první zkušenosti získávají budoucí hráči Píšťalky. Nikdo neodešel s prázdnou. Účinkující dostali hezké odznaky a pamětní listy.  Nám všem v publiku se vrátily vzpomínky, kdy se děti pravidelně scházely na zkouškách, ale také vyrážely na soutěže nebo společně opékaly buřty.
Nejvíc může vzpomínat paní učitelka Zrzavecká, která s Píšťalkou spojila kus profesního i osobního života. Naštěstí už nám studuje nová krev a paní učitelka zřejmě našla svou nástupkyni a pokračovatelku. Proto přejeme Píšťalce mnoho štěstí a zdraví do dalších let a těšíme se, že vyroste v sebevědomou umělkyni, která bude lidem rozdávat jen radost. Pro všechny učitele totiž není hezčí odměny než pohled na děti, které si do života odnášejí kousek našeho umění, nebo nás dokonce předčí. Viva la musica! Vystoupení bude jistě dost. Přijďte jim zase zatleskat.