škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

DĚKUJEME SVATÝ MIKULÁŠI

V pátek pátého prosince chodil znovu po školních i školkových chodbách svatý Mikuláš.
Mikuláš je hodný. Rozdává dětem dárky,  ale nemůže chodit sám. Má s sebou andělku, která je zosobněním dobra, a také tlupu chlupatých, špinavých a zlých čertů. Podle toho, jak se jich někteří "zlobilové a zlobilky" báli, myslím, že neměli úplně čisté svědomí. Já ale vím zcela určitě, že naši čerti mají stejně dobré srdce jako naše andělka. Ti zlobilové se asi báli víc kamarádů - lidí, protože tuší, že svým chováním škodí svému okolí. I hraní si na Mikuláše může přinášet lidem dobro. Šaty sice dělají čerty, ale vždycky je lepší se dobře podívat, zeptat se, nedat na šaty, dostat se až pod kůži, aby měl člověk  jistotu, že neukřivdí. Ani těm zlobilům a zlobilkám, které se bojí i nepravých čertů, protože nemají čisté svědomí. Jaképak mají srdce?

Můžete vidět víc...

Mikulášská nadílka