škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

FLÉTNOVÝ SOUBOR PÍŠŤALKA

Flétnový soubor Píšťalka vznikl v roce 2000. Do současné doby prošlo souborem 40 dětí, které pískaly nejen pro zdraví, ale také se učily kázni a spolupráci v hudebním kolektivu. Nyní má Píšťalka 14 členů ve věku od 6 do 12 let.

Od roku 2001 se soubor účastní soutěže Pískání pro zdraví, jejíž patronkou je paní Jitka Molavcová. V regionálním kole v Českých Budějovicích  získala Píšťalka vždy první místo s postupem do finále.

 

 
   Výsledky finále soutěže Pískání pro zdraví
 Rok  Ročník soutěže
 Umístění Píšťalky
 2001  5. ročník
 1. místo
 2002  6. ročník
 5. místo
 2003  7. ročník
 2. místo
 2006  8. ročník
 3. místo
 2007  9. ročník
 4. místo


Píšťalka

K těmto úspěchům dovedla Píšťalku nesmírná trpělivost a zapálení paní učitelky Jany Zrzavecké, píle dětí a samozřejmě podpora rodičů malých muzikantů. Děti odrůstají a odcházejí ze souboru za novými zájmy. Hezké vzpomínky, láska k hudbě a dobré návyky jim jistě zůstávají na celý život. A nemusíme se budoucnosti bát, protože v mateřské škole kráčejí už dnes v jejich šlépějích neméně úspěšné soubory Píšťalička a Píšťalinka, kterým se věnuje paní učitelka Dana Strejcová. Starají se spolu nejen o zdravé plíce našich dětí. Posilují i jejich ducha a za to všechno jim mnohokrát děkujeme.
Za osm let působení uspořádali 56 vystoupení na akcích pořádaných základní školou, mateřskou školou, obcí, Mikroregionem Venkov, v sociálních ústavech pro hendikepovanou mládež, pro seniory a také v partnerské obci v Buchlovicích na Moravě.

Whistle's movies